Adatvédelmi Tájékoztató

1. Az adatkezelő megnevezése

Név: Ferenczy Bálint
Székhely, postacím: 1174 Budapest, Wéber Károly u. 14/5
Email: support@insite.hu, balint.ferenczy1@gmail.com
Telefon: +36 20 419 1366
Honlap: insite.hu

 

Az insite.hu -n (továbbiakban “Weboldal”) történő regisztráció, valamint a Weboldalon történő rendelés leadása során végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 

Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, és fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. 

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadják a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig jelen Tájékoztatót.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Tájékoztató bármikori megváltoztatására. A változásról Felhasználóit megfelelő időben értesíti, és a megváltozott tartalmú Adatvédelmi tájékoztatót Weboldalán közzéteszi.

 

A Felhasználók a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat: 

 1. A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk
 2. A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok


 

2. A weboldal használatával összefüggésben gyűjtött információk

Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben?

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon a III. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen II. részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általa igénybevett Adatfeldolgozó(k) férnek hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

 

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

 • Sütik/Cookie-k: a sütik rövid szöveg fájlok, amelyeket a Weboldal helyez el a Felhasználó számítógépének merevlemezén, és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngészőprogram visszaküld egy korábban elmentett sütit/cookie-t, a Weboldalnak lehetősége van a Felhasználó korábbi látogatását összekapcsolni az aktuális látogatással, de kizárólag a Weboldal tartalma tekintetében.
 • Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos adatokat a Weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 110.256.55.01), a Felhasználó által használt operációs rendszer;illetve böngészőprogram típusa; a másik weboldal = domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott; valamint a felhasználó által, a Weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a Weboldalon megnézett tartalmak.

 

Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.
 

Hogyan használjuk ezeket az információkat?

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

 

Más szolgáltatók által elhelyezett sütik/cookie-k:

A Weboldal webanalitikai rendszerének üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel sütit/cookie-t; erről az adatkezelésről a www.google.com/intl/hu/policies/weboldalon olvasható tájékoztatás.
 

Lehetőség a sütik/cookie-k kikapcsolására:

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a sütik/cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a süti/cookie üzenetek beállításait.

Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a sütik/cookie-k engedélyezésével lenne, és a Weboldal felhasználó élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.

 

Linkek

Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.


 

3. A felhasználók által megadott adatok kezelése

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak. A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.


Milyen személyes adatokat kérünk be, és milyen további adatokat kezelünk?

A Weboldal Kliens Kapuján történő regisztráció során a következő személyes adatok megadása kötelező:

 1. Kliens Kapu regisztráció során
  A Weboldal Kliens Kapuján történő regisztráció során a következő személyes adatok megadása kötelező:
  - Teljes név
  - E-mail cím
  A regisztrált felhasználókkal kapcsolatban a Weboldal a regisztráció időpontját is tárolja.
 2. Ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel során
  - Teljes név
  - E-mail cím
 3. Árajánlat kérésekor, valamint Kliens Kapun keresztüli weboldal rendelés során
  - Teljes név
  - E-mail cím
  - Telefonszám


Mi az adatkezelés célja?

1. Kliens Kapu regisztráció során

A felhasználók regisztrációjának nyilvántartása; kapcsolattartás tájékoztatás, weboldal készítés közbeni kommunikáció, technikai problémák hatékony és gyors kezelése, valamint a szolgáltatással kapcsolatos rendszerüzenetek küldése céljából.

2. Árajánlat kérésekor, weboldal rendelés során

Kapcsolattartás, a rendelést illető kommunikáció megkönnyítése érdekében tárolja a Weboldal az adatokat.

3. Ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel során

Kapcsolattartás, a felmerülő probléma megoldása érdekében tárolja a Weboldal az adatokat.

 

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul: a regisztráció, az árajánlat kérés, valamint a weboldal rendelés során a vonatkozó pipálós mező bejelölésével; e-mailes ügyfélszolgálat igénybevétele esetén Adatkezelő vélelmezi Felhasználó hozzájárulását, ti. az e-mail maga is tartós adathordozónak minősül.

 

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így 

 1. a Weboldalon történő regisztráció esetén addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését
 2. árajánlat kérés esetén a cél eléréséig, azaz egy végleges árajánlat kialakulásáig, vagy a kérés visszavonásáig kezeli,
 3. ügyfélszolgálattal való kapcsolatba lépés esetén a probléma megoldásáig kezeli.

A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles.

 

Kik ismerhetik meg a Felhasználó által megadott adatokat?

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az Adatkezelő és Adatfeldolgozók szervezeti rendszerén belül a személyes adatokat a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig csak azon munkavállalók ismerhetik meg, akik az adott vevői jogviszonnyal kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatokat látnak el.

Az Adatkezelő a regisztrációval és megrendeléssel kapcsolatos feladatok ellátásához, telefonos és e-mailes ügyfélszolgálat ellátásához szükséges mértékéig továbbít adatokat a vele szerződéses kapcsolatban álló Adatfeldolgozóknak.

 

Az Adatkezelő Adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi partnereket:

 1. Weboldal műszaki hátterének biztosítása (webtárhely-szolgáltatás):
  MikroVPS Kft.; 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A; support@mikrovps.hu;+3694200210

 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 

A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az support@insite.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Ferenczy Bálint, 1174 Budapest, Wéber Károly u. 14/5, mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az support@insite.hu e-mail címen vagy postai levél útján a következő postai címen: Ferenczy Bálint, 1174 Budapest, Wéber Károly u. 14/5,, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az support@insite.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Ferenczy Bálint, 1174 Budapest, Wéber Károly u. 14/5, ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

valamint a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

4. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k)ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

 

5. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben Ön Felhasználónkként mégis úgy érzi, ennek nem feleltünk meg, kérjük, írjon nekünk az support@insite.hu e-mail címen vagy postai levél útján a következő postai címen: Ferenczy Bálint, 1174 Budapest, Wéber Károly utca 14/5.
 

Felhasználónk a személyes adatok védelméhez való jogait ért sérelem esetén jogorvoslatért az irányadó jogszabályok szerint az alábbi, ez ügyben hatáskörrel rendelkező szervekhez fordulhat:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834.; telefon: 06-1/391-1400; fax.: 06-1/391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu)
 • bíróság.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

 

6. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.
 

Budapest, 2018.08.29.
Ferenczy Bálint